Jak budować dom bez pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym dopuszczalne są trzy formy legalizacji budowy domu: pozwolenie na budowę, zgłoszenie z projektem, zgłoszenie. Dwa pierwsze formalnie prawie się nie różnią. W praktyce zgłoszenie z projektem upraszcza formalności pozwolenia na budowę i skraca proces decyzyjny, dzięki czemu możemy szybciej rozpocząć budowę.

Co mówią przepisy?

Od 28.06.2015 roku jest możliwe budowanie niektórych domów jednorodzinnych jedynie na podstawie zgłoszenia. W takim trybie można budować domek letniskowy, który jest traktowany jako budynek rekreacji indywidualnej, gdy spełnia następujące parametry:

 • ma powierzchnię do 35m2,
 • jest parterowy (może mieć poddasze, ale tylko nieużytkowe),
 • wolnostojący,
 • na 500m2 powierzchni działki może znajdować się jeden taki budynek.

Bez pozwolenia na budowę i bez konieczności zgłaszania budowy można zbudować budynek gospodarczy. Co ciekawe, wymagane parametry są prawie identyczne z tymi, które dotyczą domku letniskowego. W konsekwencji powstania takiego budynku gospodarczego, możemy wystąpić o zmianę sposobu użytkowania. Jeśli zmiana nie wymaga żadnych robót budowlanych można to wykonać na podstawie zgłoszenia. Jeśli w ciągu 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, mamy zalegalizowaną budowę domu.

 

Jakie są konsekwencje wykroczeń?

Zgodnie z nowym, bardziej rozbudowanym katalogiem kar, wynikającym z samowoli budowlanej, ministerstwo wprowadziło następujący taryfikator:

 • budynki do 35 m2 – 5 tyś zł
 • 35-50m2 – 10 tyś zł
 • 50-75m2 – 15 tyś zł

Powyżej 75m2 – 5 tyś zł na każde rozpoczęte 20m2 powierzchni całkowitej.

Warto dodać, że w konsekwencji braku możliwości legalizacji, urząd może dodatkowo wydać decyzję o rozbiórce i przywróceniu pierwotnego kształtu terenu.

 

Jak zgłosić?

Zgłoszenie należy wysłać co najmniej 21 dni od planowanego terminu rozpoczęcia prac do starostwa powiatowego. Wzór takiego zgłoszenia można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rozwoj.

Komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • określenie rodzaju, zakresu, sposobu i terminu rozpoczęcia prac,
 • szkice – mapka sytuacyjna działki, którą można nanieść ręcznie na mapę dostępną w starostwie powiatowym,
 • pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Na koniec opłata skarbowa i możemy zacząć odliczać 21 dni do decyzji (również tej pozytywnej, wynikającej z braku sprzeciwu).

Jak zbudować?

W internecie możecie znaleźć dużo instrukcji jak zbudować taki domek samemu. Stoimy jednak na stanowisku, że warto co najmniej posiłkować się wsparciem fachowców, lub skorzystać z gotowych rozwiązań prefabrykowanych. Poznańska firma HOME4me oferuję gotowe domy, które nie wymagają od inwestora praktycznie żadnego zaangażowania, poza przygotowaniem fundamentu. Montaż takiej konstrukcji może odbyć się w ciągu jednego dnia. Decydując się na budowę samemu, trzeba przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie. Konstrukcja ma być przygotowana nie tylko na piękną, słoneczną pogodę, ale również na zmienne warunki atmosferyczne np. wichury.